YLEISTÄ  K E V Ä T L U K U K A U S I

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 15.1.2024 klo 16-17.
Lukukausi loppuu 20.5.2024

Syksyn lukukausimaksu on 230 €
Lukukausimaksu maksetaan ennen ensimmäistä tuntia tilille FI86 5724 1120 1287 09
viitenumero 1054

Kevätesitys on Kanneltalossa perjantaina 24.5.2024 klo 19 Katja Lundénin oppilasnäytöksen vierailijanaT A N S S I S A L I

Tanssikoulu Blue Flamencon tanssisalin osoite on:
Aleksanterin Teatterin tanssisali "Maalaamo"
Bulevardi 27, Helsinki

Tanssisalin lähelle pääsee raitiovaunulla 6 sekä busseilla 20 ja 30O P E T T A J A T


Anja Loikala                     Emilia Aho
S Ä Ä N N Ö T


1. Lukukausimaksu on maksettava ennen lukukauden ensimmäistä tuntia.

2. Maksettuja lukukausimaksuja lunastamme takaisin vain lääkärintodistusta vastaan.

3. Blue Flamencosta johtuvissa tuntien peruuntumistapauksissa tunti korvataan
oppilaalle tanssituntina tai rahana. Oppilaan omissa poissaolotapauksissa
ei korvausmahdollisuutta ole.

4. Kaikki kysymykset ja tiedotukset numerosta/numeroon 040-7542158
tai sähköpostiin blue.flamenco@kolumbus.fi.
Pyrimme vastaamaan niin pian kuin mahdollista.

5. Tanssitunneilla voimassa olevan tapaturmasuojan oppilas saa
ottamalla henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen.

6. Blue Flamenco pidättää oikeuden tilapäisiin ja pysyviin opettajamuutoksiin.

7. Blue Flamenco ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista.

8. Blue Flamenco ei hyväksy minkäänlaista kiusaamista tai sukupuolista häirintää.


TANSSITUNTIEN SÄÄNNÖT:

1. Tule ajoissa tunnille tanssivaatteissa ja tanssikengät jalassa.

2. Ota kassi ja muut tärkeät tavarat saliin.

3. Tunnilla ei saa käyttää kännykkää.

4. Tunneilla ei saa videoida eikä äänittää ilman opettajan lupaa.

5. Tuntia ei saa häiritä.

6. Tanssisalissa ei saa syödä. Saa juoda vettä.

7. Ketään ei saa kiusata, ei saa kosketella, ei saa töniä, ei saa haukkua tunnilla eikä pukuhuoneessa.
YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVO TANSSIKOULU BLUE FLAMENCOSSA

Tanssikoulu Blue Flamenco noudattaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja.

Yhdenvertaisuus käsitteenä on Tanssikoulu Blue Flamencossa toiminta-ajatuksen perusasioita. Koulussamme kaikki ovat samanarvoisia ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, poliittiseen toimintaan, ammattiyhdistystoimintaan, perhesuhteisiin, terveydentilaan, seksuaalisen suuntautumiseen, tai mihinkään muuhun henkilöön käyvään syyhyn katsomatta. Tämä koskee henkilökuntaa ja oppilaita.

Sovellamme oppilaisiimme positiivista erityiskohtelua, koska he ovat kehitysvammansa vuoksi syrjinnän vaarassa oleva ryhmä.

Mahdollisissa syrjintätapauksissa tai vastaavissa ongelmatapauksissa asioihin puututaan heti. Tanssikoulu Blue Flamencossa tällä hetkellä tasa-arvo toteutuu monikulttuurisesti myös siten, että sisällytämme siihen myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Meillä on mahdollista syrjintää pelkäämättä ilmaista sukupuolisuuttaan itselleen oikeaksi kokemallaan tavalla.

Opetus tapahtuu perusteiltaan sekaryhmissä: flamenco on lajina sellainen, että sen olemuksessa korostetaan yksilöllisyyttä ja henkilön vahvuutta sukupuolesta riippumatta. Perinteistä maskuliinista tai feminiinistä liikekieltä voidaan kuitenkin opiskella eriytettyinä tarvittaessa. Henkilö voi valita liikekielen jonka kokee omimmakseen. Oppimisen nopeudessa tai lahjakkuudessa sinänsä ei ole eroja eri sukupuolten kesken.

Oppilasta arvioitaessa tarkastellaan hänen taitojaan ja kehittymistään flamencotanssijana, sukupuolesta tai sen ilmentämistavasta riippumatta.

Seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää ei missään muodossa hyväksytä tanssitunneilla eikä missään koulun tiloissa. Oppilaille korostetaan, ettei pidä tehdä eikä hyväksyä sitä muuallakaan. Kehotamme hakemaan apua opettajalta, koulutilojemme vahtimestarilta tai viimeistään kertomaan asiasta kotona tai asuntolassa.

Tarkastettu 12.7.2023